เหล่าคนดังในแวดวงสังคมและดารา นักร้อง ร่วมงานการกุศล มินิคอนเสิร์ตและแฟชั่นโชว์สุดตระการตา


เหลาคนดงในแวดวงสงคมและดารา_นกรอง_รวมงานการกศล_มนคอนเสรตและแฟชนโชวสดตระการตา

สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยจะจัดคอนเสิร์ตการกุศล 26 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยประธานจัดงาน ดร.นริศ ชัยสูตร และประธานเปิดพิธี พิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ภายในงานมีมินิคอนเสิร์ตจากลุลา และแฟชั่นโชว์สุดตระการตาจากเหล่าเซเลบคนดังและดาร นักร้อง นำโดย ออม กรณ์นภัส ดาราช่อง 3 และ สี่สาวสมาชิกจากวง BNK48 พร้อมคนดังในแวดวงสังคม อาทิเช่น คุณสุวณา ปิยะพิสุทธิ์, คุณอมรัตน์ แกมเบิล, พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร เป็นต้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ระดมทุนเพื่อสมทบสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยเพื่อคนพิการ ด้อยโอกาส และสนับสนุนสังคมในโอกาสต่างๆ
แหล่งข่าวอื่นๆ  :  คนดัง ดารา นักร้อง ร่วมงานการกุศล SMILING HEARTS 2024 พร้อมแฟชั่นโชว์ สุดตระการตา  

 คนดัง ร่วมงานการกุศล พร้อมแฟชั่นโชว์ สุดตระการตา ระดมทุนเพื่อสมทบ Special olympic thai เพื่อคนพิการ ด้อยโอกาส   

 สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทยจะจัดคอนเสิร์ตการกุศล26 พฤษภาคมนี้ 2567

 Charity Concert “Smiling Hearts 2024