ทัวร์เที่ยวไทย,สุวณา,สุวณา ปิยะพิสุทธิ์,เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์,คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว,วุฒิสภา,Japan paradise tour,เจแปน พาราไดซ์ ทัวร, VIP Package,Richwealth,Richwealth Servicethailand, shopping,shopping in thailand, shopping thailand, thailand shopping guide,Thai food, Temple, Thai massage, Thai tour, Thailand export and import, shopping, thailand, taraad, tarad, shopping bangkok, thailand goods, thailand silk, thai silk, thailand travel, thailand tour, thailand cars dealers, advertise, shopping advertise, product advertiseing, thailand advertiseing, thailand education, thailand wholesaler, thailand office, thailand houses, thailand jewellers, thailand leather goods, thailand condo, thailand golf,taraad , thailand shopping malls,loose glove,blue rubber glove,natural latex glove,blue glove,thai loose glove,thai blue rubber glove,thai natural latex glove,thai blue glove,covid,covid test kit,covid test,Testing for COVID-19,ถุงมือเปือย,ถุงมือส่งออก,ถุงมือเวียดนาม,ถุงมือจีน,ถุงมือสีฟ้า,โควิด,โควิดเทส,ชุดตรวจโควิด

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของเราเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส ลูกค้าจะต้องอ่านนโยบายนี้ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนลุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องหรือระบุความเป็นส่วนตัวของบุคคล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ เป็นต้น)

 

วัตถุประสงค์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนลุคคล ที่เราได้ร้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น และขอข้อมูลส่วนลุคคลเฉพาะที่จำเป็น มีมาตรการในการอัพเดทข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 

ขอบเขต

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้:

1. การเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลส่วนลุคคล

ในฐานะลูกค้าของ ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส เราอาจขอข้อมูลส่วนลุคคลของท่าน และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่น

- ข้อมูลการติดต่อ: ชื่อ สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เป็นต้น

- วัน เดือน ปี เกิด

- รายละเอียดบัตรเครดิต

- หมายเลขบัตรลูกค้าประจำ

เราจะไม่ขอข้อมูลที่เป็นเรื่องอ่อนไหว เช่น ศาสนาหรือความเชื่อปรัชญา ความคิดเห็นด้านการเมือง ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เชื้อชาติ ความชื่นชอบทางเพศ หรือการเป็นสมาชิกสหภาพ

 

2. วัตถุประสงค์สำหรับการขอข้อมูลส่วนลุคคล

วัตถุประสงค์สำหรับการขอข้อมูลส่วนลุคคลมีดังต่อไปนี้:

2.1    การจัดการซื้อสินค้าของลูกค้า

2.2    การพัฒนาคุณภาพการบริการที่เรามอบให้กับลูกค้า และจุดขายอื่น ๆ ของเรา เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และ ยกระดับการบริการให้เหนือความคาดหมายของลูกค้า

2.3    การปรับเปลี่ยนบริการของเราให้เป็นแบบส่วนบุคคล

2.4    การส่งจดหมายข่าว โปรโมชั่น และเอกสารการตลาดต่าง ๆ เพื่อรับบริการจดหมายข่าวของเราได้ทางอีเมล ทั้งนี้ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิก โดยติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 02-168-7577

 

3. การแบ่งปันข้อมูลส่วนลุคคล

ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากับ:

1.      พนักงานตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส: เพื่อให้บริการตามที่ร้องขอ และ/หรือ เพื่อจัดการฐานข้อมูลสำหรับลูกค้า (ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานบังคับกฎระเบียบด้านการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

2.      บริษัทในเครือตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม เราจะยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นจะใช้ข้อมูลส่วนลุคคลในการดำเนินการที่เหมาะสมกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

 

4. การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการลบข้อมูลส่วนลุคคล

ลูกค้าและผู้สมัครสามารถเข้าถึง แก้ไข เพิ่มเติม อัพเดท หรือลบข้อมูลส่วนลุคคลของตนได้โดยติดต่อ ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส คอลเซ็นเตอร์ 02-168-7577 หรือทางอีเมล: info@taraad.comเราจะดำเนินการกับคำร้องขอดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เครือตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส อาจขอสำเนาบัตรประชาชนเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและยืนยันตัวบุคคลก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

 

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนลุคคล

ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส ได้นำมาตรการสำหรับองค์กรและด้านเทคนิคที่จำเป็นมาปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ด้วยมีเป้าหมายที่จะปกป้องรักษาข้อมูลส่วนลุคคลของลูกค้า และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับตามหลักการที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้

 

เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรับ-ส่งผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทในเครือ ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส (SSL-Secured Sockets Layer) ทั้งนี้ ท่านต้องใช้บราวเซอร์ที่อนุญาตให้ใช้ระบบ SSL เช่น Microsoft Internet Explorer หรือ Google Chrome

 

6. การทบทวนใหม่

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ด้วยเหตุนี้ เราจึงแนะนำให้ท่านอ่านข้อมูลเป็นประจำ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถูกอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

7. การติดต่อ / สอบถาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดติดต่อ ตลาด ดอท คอม บาย ริชเวลท์ เซอร์วิส ตามข้อมูลนี้

บริษัท ริชเวลท์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่: 10/146 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1601D

ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์/แฟ็กซ์: 02-168-7577

มือถือ: 085-115-7966 | 097-240-6402   
อีเมล์:
info@taraad.com | suwana.taraad@hotmail.com