ทัวร์เที่ยวไทย,สุวณา,สุวณา ปิยะพิสุทธิ์,เจแปน พาราไดซ์ ทัวร์,คณะกรรมาธิการท่องเที่ยว,วุฒิสภา,Japan paradise tour,เจแปน พาราไดซ์ ทัวร, VIP Package,Richwealth,Richwealth Servicethailand, shopping,shopping in thailand, shopping thailand, thailand shopping guide,Thai food, Temple, Thai massage, Thai tour, Thailand export and import, shopping, thailand, taraad, tarad, shopping bangkok, thailand goods, thailand silk, thai silk, thailand travel, thailand tour, thailand cars dealers, advertise, shopping advertise, product advertiseing, thailand advertiseing, thailand education, thailand wholesaler, thailand office, thailand houses, thailand jewellers, thailand leather goods, thailand condo, thailand golf,taraad , thailand shopping malls,loose glove,blue rubber glove,natural latex glove,blue glove,thai loose glove,thai blue rubber glove,thai natural latex glove,thai blue glove,covid,covid test kit,covid test,Testing for COVID-19,ถุงมือเปือย,ถุงมือส่งออก,ถุงมือเวียดนาม,ถุงมือจีน,ถุงมือสีฟ้า,โควิด,โควิดเทส,ชุดตรวจโควิด

Cookies


Cookies ใช้เพื่อทำอะไร

เราใช้ Cookies เพื่อให้ไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง Cookies สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถอ่านและเขียนไฟล์ดังกล่าวได้ และทำให้สามารถจำท่านได้และสามารถจดจำข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น (ตัวอย่างเช่น การจดจำการตั้งค่าความชอบ (preference settings))

นอกจากนี้ Cookies ยังใช้เพื่อช่วยเร่งความเร็วในดำเนินการ และประสบการณ์ (experience) ของท่านในไซต์ของเราในภายหน้า และเรายังใช้ Cookies เพื่อรวบรวมสถิติที่ไม่มีการระบุชื่อซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้ใช้ไซต์ของเราอย่างไร และช่วยเราในการปรับปรุงโครงสร้างและคอนเท้นต์ของไซต์อีกด้วย ทั้งนี้เราไม่สามารถทราบตัวตนของท่านได้จากข้อมูลเหล่านี้

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

ในไซต์ของเราอาจมีการใช้ Cookies สองประเภทซึ่งเรียกว่า "Session Cookies" และ "Persistent Cookies" ทั้งนี้ Session Cookies เป็น Cookies ชั่วคราวซึ่งจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากไซต์ ส่วน Persistent Cookie นั้นจะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่านั้นหรือจนกระทั่งท่านลบ Cookie ทิ้งไปเอง (ทั้งนี้ระยะเวลาที่ Cookie จะอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจะขึ้นอยู่กับ "อายุ" ของ Cookie ดังกล่าว)

Cookies ของบุคคลภายนอก

เรามีคู่ค้าหลายรายซึ่งคู่ค้าดังกล่าวอาจจะใส่ Cookies ลงในอุปกรณ์ของท่านในนามของเราด้วยเมื่อท่านเข้าเยี่ยมไซต์ของเราเพื่อให้คู่ค้ารายดังกล่าวสามารถส่งมอบบริการที่ตนให้บริการได้ หากท่านต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cookies ดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลว่าจะเลือกไม่รับ (opt-out) Cookies ดังกล่าวได้อย่างไรขอให้ท่านดูจากนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Policies) ของคู่ค้าดังกล่าว

Cookies ที่เราใช้

Cookies ประเภทต่างๆ ที่อาจจะใช้ในไซต์ของ Taraad.Com ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ ทั้งนี้หากข้อมูลที่จัดเก็บผ่าน Cookies เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเราจะนำนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวมาใช้เสริมกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookies ฉบับนี้

Cookies สำคัญ

Cookies สำคัญ (Essential Cookies) เป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานของไซต์และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของไซต์ และใช้บริการและคุณลักษณะต่าง ๆ ของไซต์ได้ หากไม่มี Cookies ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเหล่านี้ไซต์จะไม่สามารถทำงานให้ท่านได้อย่างราบรื่นตามที่เราต้องการและเราอาจจะไม่สามารถให้บริการไซต์ บริการ หรือคุณลักษณะบางอย่างที่ท่านขอได้

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
SessionSession Cookies จะใช้เพื่อรักษาสภาพของแอพพลิเคชั่น (application)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Load BalancingLoad Balancing Cookies จะใช้เพื่อส่งทรัพยากร (assets) ไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และช่วยแก้ไขปัญหาการที่เซิร์ฟเวอร์ถูกใช้งานอย่างหนักให้เบาลงยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
User IDUser ID Cookies จะใช้เพื่อให้ผู้ใช้รายดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลของตัวเองได้ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
SecuritySecurity Cookies จะใช้เพื่อควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Preference Cookies

Preference Cookies จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและชอบไว้ และจะทำให้เราสามารถจำภาษาหรือการตั้งค่าเฉพาะที่ (local settings) อื่นๆ และปรับแต่งไซต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
ภาษา (Language)Language Cookies จะใช้เพื่อจัดเก็บภาษาที่ผู้ใช้เลือกใช้ และแสดงตัวเลือกที่ถูกต้องยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
ตำแหน่งสถานที่ (Location)ที่อยู่ของผู้ใช้ (เมือง รัฐ ประเทศ รหัสไปรษณีย์) ที่กำหนดจาก IP Address จะเก็บไว้เพื่อเลือกประเทศที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และเพื่อแสดงผู้ค้าปลีกและวันสาธิตภายในพื้นที่ดังกล่าวยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
อุปกรณ์เคลื่อนที่หากผู้ใช้เข้าดูไซต์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีการตั้ง Cookie เพื่อระบุว่ามีการเลือกเว็บไซต์หลัก (กล่าวคือ ระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็น Flash-enabled) หรือ non-Flash mobile siteยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
เว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงจะมีการบันทึกเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงเพื่อจะได้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้ายและกิจกรรมที่ทำจะมีการบันทึกการเข้าเยี่ยมครั้งสุดท้าย กิจกรรมที่ทำ และข้อมูลอื่นเพื่อจะสามารถส่งข่าวใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่อง "ความเปลี่ยนแปลงในไซต์นับแต่ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมครั้งสุดท้าย" และเพื่อให้เข้าใจถึงความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
วิดีโอที่ดูล่าสุดจะมีการบันทึกวันที่และชื่อของวิดีโอที่ดูล่าสุดเพื่อจะได้เข้าใจความชอบของผู้ใช้ได้ดีขึ้นยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Flash CookiesFlash Cookies จะใช้เพื่อทำให้สามารถเล่นคอนเท้นต์ที่เป็นภาพและเสียงได้ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
Page HistoryPage History Cookies จะใช้เพื่อตามดูหน้าเพจที่ผู้ใช้เข้าดู หากผู้ใช้ได้รับข้อความระบุความผิดพลาดในระหว่างเข้าเยี่ยมไซต์ ข้อมูลของ Cookies จะได้รับการจัดเก็บไว้ที่ log file เพื่อรายงานข้อผิดพลาดดังกล่าวและวิธีแก้ไขยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Social Plug-in Tracking Cookies

Cookies นี้จะใช้เพื่อตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] ของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networks) เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
เฟซบุ๊คจะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก]ของเฟซบุ๊คเพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
ทวิตเตอร์จะใช้ Cookies เพื่อติดตามผู้ที่เป็นสมาชิก [และไม่ใช่สมาชิก] เพื่อวิเคราะห์การวิจัยตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Analytics Cookies

Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของไซต์ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น Analytics Cookies จะแสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในไซต์ที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่านมีกับไซต์ และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของการใช้งานในไซต์มากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
Google AnalyticsGoogle Analytics Cookies จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอและการนำทางของไซต์ ทั้งนี้ Google จะช่วยเสริมข้อมูลที่รวบรวมดังกล่าวด้วยข้อมูลทางประชากร และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจซึ่งจะทำให้เราเข้าใจผู้ที่มาเยี่ยมชมไซต์ของเราได้ดีขึ้นhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe OmnitureAdobe Omniture Analytics Cookies จะจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดไว้เพื่อปรับปรุงการนำเสนอไซต์และปรับปรุงระบบนาวิเกชั่นของไซต์ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

Marketing Cookies

Marketing Cookies จะใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด

ประเภทรายละเอียดวิธีจัดการกับ Cookies
โฆษณาส่งโฆษณาตามพฤติกรรม/โฆษณาเจาะกลุ่มเป็นเป้าหมายยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
วิเคราะห์ตลาดทำการวิเคราะห์ตลาดยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การโฆษณา/ส่งเสริมการขายวัดประสิทธิภาพของโฆษณา (campaign)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)
การตรวจจับการหลอกลวงตรวจจับการปลอมแปลงการคลิก (Click Fraud)ยอมรับ/ปฏิเสธผ่านการตั้งค่าบราวเซอร์ (browser setting)

วิธีจัดการกับ Cookies

แม้ว่าอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับ Cookiesโดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้น Cookies หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่ง Cookies เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือเอา Cookies จากไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้าไปในการตั้งบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ Cookies ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของ Cookies หรือการเอา Cookies ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browser) ของท่านโดยดูจาก Help Screen

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งาน Cookies หรือเอา Cookies ออกไปนั้นคุณลักษณะของบางอย่างไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละบราวเซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

วิธีการติดต่อกับเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับ Cookie ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ขอเรียนว่าการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นขอความกรุณาอย่าใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่สำคัญไว้ในจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ที่ท่านส่งถึงเรา